Besøk av elevombudet

I uke 35 besøkte elev- og lærlingombud Magne Seierslund Åssiden vgs. Omtrent 150 av skolens elever fikk høre mer om ombudsordningen. - Målet er at flere elever skal kunne påvirke sin egen opplæring, sier Seierslund.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Sammen med nyvalgt leder i Elevorganisasjonen i Buskerud, Anne Maurseth (18), brukte elevombudet dagen på Åssiden til å betjene en informasjonsstand og til å aktivt informere i grupper og undervisningsrom. – Vi er her for å gjøre oss kjent med elevene, og for å gjøre det enkelt å ta kontakt senere, forteller Seierslund.

 

Mange oppgaver
Blant mange oppgaver ser elevombudet det som sin rolle å være elevenes advokat: - Jeg ønsker også å bidra til skolering av elevrådet og vil være med på den første store samlingen av skolens tillitsvalgte. Elevene trenger opplevelsen av å bli hørt. Mange skoler er flinke til å lytte til elevene, men mindre dyktig til å vise at det fører til konkrete forandringer, forteller han. Elevombudet understreker også betydningen av å holde god kontakt med skoleledelsen og å skape dialog.

 

Skoleturne
I løpet av uke 35 og 36 skal elevombudet og representant for Elevorganisasjonen i Buskerud på skolebesøksrunde til samtlige videregående skoler i fylket. - Hensikten med besøkene er at flest mulig elever skal få anledning til å treffe ombudet, uavhengig av eventuelle tillitsverv i elevrådet, understreker Seierslund.

 

Til sammen har nå 13 fylker ansatt eget elevombud.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.