VK1 Kjøretøy på oppklaringsmøte med Toyota

Toyota Drammen har den siste tiden fått mye medieomtale etter uheldige uttalelser fra bedriftens verksmester. Han uttrykte at de ansatte var skeptiske til lærlinger med minoritetsbakgrunn. Hele VK1 Kjøretøy var på oppklaringsmøte med bedriften.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Med på runden var også rektor Dag Siljan, avdelingsleder Tom Skjelderup og lærer Knut Sommerstad. - Elevene var fornøyd med besøket, og satt vel igjen med inntrykk av at bedriften syns det dumt det som ble sagt. Omvisning er greit nok, men det er jo det som skjer i bedriften til vanlig som er viktig, understreker Tom Skjelderup.

 

Et generelt problem
Minoritetsspråklige elever har i større grad enn etnisk norske vanskeligheter med å få seg lærlingplass. - Dette er et generelt problem, og vi har merket at problemene virkelig eksisterer ute i bedriftene. Praksisplass er viktig for å få lærlingplass og dermed jobb etter endt utdanning. Dermed er det uhyre viktig at ungdommene tidlig kommer i kontakt med potensielle lærebedrifter, sier Skjelderup.

 

Omvisningen på Toyota Drammen var en positiv opplevelse for elevene, men ikke alle ble overbevist om at lærlinger ikke blir utvalgt på grunnlag av etnisk bakgrunn. - Det er fint at denne saken belyses. Vi håper det blir lettere for minoritetsspråklige elever å få lærlingplass fremover. Lærebedriftene kan ikke bare se på navnet, men må prøve å få kontakt med ungdommen. Vi har veldig sterke elever med ambisjoner i bilfaget, oppfordrer Skjelderup til slutt.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.