Ut på tur, aldri sur

I uke 50 gikk samtlige av skolens 1050 elever tur i gymtimene. Innsatsen ble belønnet med gløgg og pepperkaker rundt bål i åsen. Elevene gikk i grupper på 50 - 60, de fleste kledd etter forholdene.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vi har fått velvillig hjelp fra hotell- og næringsmiddelfag som laget gløggen. Vaktmester Knut Hulbakviken brakte ved opp i åsen, og veden kom selvfølgelig fra byggfag. Mange har dermed vært involvert i tillegg til alle gymlærerne, forteller Geir Olsen.

- I utgangspunktet er bakgrunnen for turen at gymsalen er opptatt, men elevene ser ut til å stortrives med opplegget. Noen måtte gå ned til skolen ganske raskt på grunn av at de frøs, men imponerende mange av elevene ble sittende rundt bålet å prate også etter at fellesopplegget var slutt, sier Geir Olsen.

 

Ekstratur for elektroelevene
Elever fra VK1 elektro og elektronikk gikk også skumringstur - selv om det egentlig var morgengry. Turen gikk opp Aron, gjennom snøkanoner, og på toppen ble det grillet pølser. Også derfra rapporteres god stemning og høyt elevengasjement.

- Det å gjøre ting med elevene ute i nærområdet er viktig av mange grunner, og kanskje spesielt for forholdet mellom elevene, forteller Toralf Hagen.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.