Unikt samarbeid med politi og barnevern

Målet er at åpenhet mellom politi, barnevern og skole skal ha forebyggende effekt.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Vi sørger for at ungdommene vet at alle parter er informert, for eksempel at dersom elever er i håndgemeng i byen i helgen, får skolen vite om det på mandag morgen, sier Dag Ebbe Helgerud.

 

Lett å få kontakt
Politi, uteteam og barnevern har faste tidspunkt for tilstedeværelse på skolen. Det skal være enkelt både for elever og lærere å ta kontakt. – Dette er en vinnvinn-situasjon. Vi kommer tidlig inn i enkeltsaker, kan være med i førstesamtaler. Vi kan kanskje forhindre at saker som egentlig ikke er barnevernssaker kommer til oss og bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå, forteller Gloria Hellerud fra barnevernet. Uteteamets mål er å drive oppsøkende arbeid på skolen og gjennom dette få nye kontakter med ungdom fra kommunen, i tillegg pleie kontakt med ungdom de kjenner fra før.

- Prosjektet handler om et samarbeid vi også har hatt tidligere, men at vi nå formaliseres det gjennom dette tverrfaglige prosjektet. Det er viktig at vi klargjør forventningene til hverandre og at vi har en tydelig rollefordeling og ansvarsfordeling, forteller tidligere miljøkoordinator Dag Ebbe Helgerud og understreker at det allerede er mulig å høste noen erfaringer med denne typen samarbeid.

 

Finansiering
Prosjektdeltakerne består av representanter for Uteteamet i Drammen, Utekontakten i Nedre Eiker, barnevernet og politiets forebyggende enhet i tillegg til skolens representanter. Informasjonsflyten knyttet til ungdommene skal gå så lett som mulig mellom prosjektdeltakerne. Prosjektet fikk fylkeskommunal utviklingsstøtte på kr. 90.000,-. Midlene går til en koordinatorfunksjon, tillagt stillingen som miljøkoordinator ved Åssiden vgs. Prosjektet rapporterer til Senter for Oppvekst, Drammen kommune, til politiet og til skolens ledermøte. Offisiell oppstart var i november 2005.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.