Todagers seminar på Tanum Strand

I slutten av uke 7 stengte hele Åssiden vgs og omtrent 200 ansatte var på felles seminar på Tanum Strand, litt sør for Strømstad. Seminaret var en del av arbeidet med å utvikle en felles pedagogisk plattform for skolen. Elevene fikk hjemmeoppgaver.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Det sosiale delen var meget positiv, og det var stor oppslutning omkring de sosiale aktivitetene. Arrangementskomiteen får honnør for et godt forberedt og gjennomført opplegg, sier hovedverneombud Halldis Garnås.

 

Litt variert faglig
Opplegget varte to fulle dager, og torsdagen ble opplevd som spesielt positiv og ga mye materiale å jobbe videre med. Fredag opplevde mange at den avdelingsvise oppgaven var litt uklar. Prosjektleder Ingrid Marie Kolsrud fra utdanningsavdelingen hadde status som deltakende observatør: – Jeg oppfatter at relasjoner på tvers og samarbeid oppleves viktig, uttalte hun i sin oppsummering. Hun understreket også at det er viktig i denne typen prosesser at praksisen skal danne ordene, og ikke omvendt, samt at vi må være villige til å trene på det vi vil ha mer av. Timingen skal også være optimal i forhold til innføring av Kunnskapsløftet.

 

Mer jobbing fremover
Det er etablert en redaksjonskomité som skal utarbeide rapportdokument fra personalseminaret. Et forslag til pedagogisk plattform skal sendes ut på høring til ansatte og elevrådet i god tid før sommeren. Plattformen skal være et verdidokument som forplikter alle ansatte ved Åssiden vgs.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.