Tjuvstart på utdanningen

I uke 5 hospiterte tiendeklassinger i avdelingene for elektro og mekaniske fag. Elever fra ungdomsskoler fra hele Drammensregionen var invitert til å tilbringe en hel dag i sin foretrukne avdeling.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Mekanisk avdeling fikk besøk av hele 48 elever i løpet av uken. Tiendeklassingene var på skolen fra kl 8 til rundt kl 14, og hver ungdomsskoleelev fikk en VK1-elev som fadder. Fadderne lærte elevene litt om å sveise og dreie, selvfølgelig sammen med avdelingens lærere. Ungdomsskoleelevene fikk låne sveiseutstyr, masker og nødvendig verneutstyr av skolen.

 

Effektiv markedsføring
I hospiteringen ble det tid til å vise fram mer av grunnkurset enn man vanligvis får på åpen dag. - Tiendeklassinger som ikke helt vet hva de vil får her mulighet til å prøve ut litt og se om linjen fenger. Samtidig er det effektiv markedsføring for VG1 Teknikk og industriell produksjon, sier lærer Kjetil Hefte og forteller at utdanningsprogrammet munner ut i hele 60 yrker etter to år i skolen.

 

Fornøyde elever
Kristian Engen (15) fra Tranby skole trivdes på mekanisk: - Jeg synes det er morsomt å være her. I forhold til ungdomskolen er dette veldig mye bedre, og jeg blir bedre kjent med faget enn det jeg var før. Jeg har valgt mekanisk allerede, forteller han. Også Åssidens egne elever syntes det var fint å være faddere: - Det er helt allright. Jeg synes det er artig å sveise og dreie, og da er det også helt topp å lære bort, sier Cafer Kilnic (17) fra 2MEA.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.