Tannlotto og sunn snacks

Nyere undersøkelser viser at barn med minoritetsbakgrunn har dårligere tannhygiene enn etnisk norske barn. Elever fra 3TTA gjør noe med saken. De har laget plakater på 10 forskjellige språk, samt innformasjonshefter til barnas foresatte.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Klasse 3TAA behersker til sammen 10 forskjellige språk. De har laget hver sin presentasjon på sitt språk, hvor de fokuserer på tannpussereglene. – Det er lettere å spre informasjonen siden elevene behersker mange språk. Dette er en fin måte å kombinere praktisk arbeid med det å kunne hjelpe andre, mener lærer og primusmotor Gunn-Kari Bakke.

I tillegg til å informere de voksne, prøver elevene å få barna til å forstå at det er viktig med god tannhygiene. Elevene som ikke snakker noe annet enn norsk har derfor lagd "tannlotto", et barnespill med bilder av forskjellige ting som har med tannhelse å gjøre.

 

Tverrfaglig samarbeid
Kokkelinja har også hjulpet til med å stelle i stand smaksprøver på forskjellige sunne snacks til barna for å demonstrere at det er mulig å spise noe som er godt uten at det nødvendigvis inneholder sukker eller farlige E-stoffer.

 

Bakgrunn for prosjektet
Undersøkelser viser at 5-åringene på fjell har 20 prosent dårligere tannhygiene enn 5-åringene på Bragernes. Generelt viser statistikken at barn i innvandrermiljøene har dårlig tannhelse. Negative opplevelse forbundet med tannpleie i barndommen, fører ofte til dårlig forhold til tannpleie resten av livet. Denne holdningen videreføres ofte til barna. Med utgangspunkt i dette har fylkestannlegen satt i gang et tannhelseopplysningsprosjekt ved Fjell i Drammen, som kommer til å strekke seg fra 2005 til 2009. Tannhelsesekretærlinjen ved Åssiden vgs skal samarbeide med fylkeskommunens offentlige ansatte tannhelsepersonell i prosjektet.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.