Pedagogisk plattform underveis

Arbeidet med å utvikle en felles pedagogisk plattform er det viktigste som skal skje ved Åssiden vgs dette skoleåret. Plattformen skal være forpliktende for alt læringsarbeid ved skolen. Avspark for arbeidet var planleggingsdag for alle ansatte 15. august

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Prosessen skal føre frem til et dokument som beskriver hvordan skolen jobber med læring og undervisning og tydeliggjøre skolens kjerneverdier.

– Utgangspunktet for jobbingen skal være hva som er felles og som fungerer bra, understreker innleid rådgiver Bjørn Hauger i Sareptas.

 

Det skal i første omgang settes sammen en representativ kjernegruppe på 20 personer hvor alle avdelinger er representert. Gruppen skal bestå av både lærere og representanter for ledelsen, og skal sørge for fremdrift i prosessen, som kommer til å ta hele skoleåret 2005/06.

 

Ambisiøse mål
- Det er flere mål med dette arbeidet, både det å øke elevenes læringsutbytte, bedre læringsmiljøet og å øke gjennomføringsgraden, forteller rektor Dag Siljan.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.