Pedagogisk plattform i rute

I uke 48 gjennomførte skolen andre heldagssamling for samtlige 240 ansatte. Målet for dagen var å fortsette undersøkelsene av hva som karakteriserer Åssiden vgs når vi fungerer på vårt aller beste.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Innholdsmessig liknet samlingen 30. november på første heldagssamling. Etter en felles start på dagen, ble tiden brukt i smågrupper og til at to og to ansatte intervjuet hverandre. Intervjuene for pedagogisk ansatte knyttet seg opp mot selve læringssituasjonen denne gangen. De som har andre, viktige funksjoner ved skolen hadde eget innhold i sin undersøkelse.

 

Positiv metode
Den metodiske tilnærmingen kalles Appreciative Inquiry, og har som bærende idé at en organisasjon kan strekke seg optimalt i positiv retning ved å studere de elementene som allerede fungerer veldig bra. Dette skal også illustreres gjennom små historier fra virkeligheten, situasjoner og gode eksempler som andre kan lære av. – Dette er metoden vi har valgt, og vi har også forpliktet oss til å ta tak i de problemstillinger som viser seg nødvendig i etterkant av dette arbeidet, understreker rektor Dag Siljan.

 

Del av kompetanseløftet
Prosjektet er finansiert gjennom midler skolen tilføres som en del av kompetanseløftet, og ekstern hjelp til prosessen er leid inn fra konsulentselskapet Sareptas.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.