Oppstartsmøte for alle tillitsvalgte

Alle elevrådsrepresentantene hadde i uke 37 et oppstartsmøte. Møtet skulle gi de nye elevrådsrepresentantene et innblikk i relevante saker de skal jobbe med utover i skoleåret. Den nyansatte elevombudsmannen kom også for å presentere seg og sin funksjon.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Elevombudsmann Magne Seiersvold var tilstede for å snakke om sin nye stilling som talsperson for elevene. Seiersvolds stilling går ut på å verne om elevenes rettigheter. Han er ansatt på fulltid av Buskerud fylkeskommune. Med ansettelsen går Buskerud inn i rekken som det niende fylke i Norge til å ansette en elevombudsmann. - Min jobb er å være deres talerør til fehuene som bestemmer, legger Magne Seiersvold til.

 

Mange oppgaver i høst
Saker som står på elevrådenes saksliste dette skoleåret er blant annet skolemiljøutvalget, som er en ny komité hvor elevene skal stille med 7 representanter fra skolen. Elevrådenes oppgave er også å behandle interne saker samt bringe dem videre om det er nødvendig. - Ingen kan overse dere i skolemiljøutvalget, elevene skal være i flertall. Det er kult, sier Magne Seiersvold.

 

Rektor informerer om at ham tar elevene på alvor når de kommer til han: - Dere må tro meg, vi hører på elevene, forsikrer Dag Siljan og henviser til Opplæringslovens paragraf §9A.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.