Nyskapende samarbeid med politi og kommune

Skolen har fått fylkeskommunale midler til å etablere et elevnettverk gjennom samarbeid mellom Drammen politistasjon og Drammen kommune. Bakgrunnen for dette samarbeidsprosjektet er erfaringer med en liten gruppe elever med problemer forrige skoleår.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Høsten 2004 ble det brukt ressurser på å kontrollere og løse konflikter mellom disse elevene. I noen tilfeller fikk skolen hjelp av politiet for å rydde opp i situasjoner og til å sette i verk tiltak.

 

Ambisiøse prosjektmål
- Vi skal skape et nettverk, et "care-team" mellom politi, barnevern og skole. Dette skal gi disse elevene visshet om at det som skjer på skolen, eller i fritiden, blir kjent av alle impliserte parter. Vi antar at åpenheten i seg selv vil virke forebyggende. Elevene skal føle seg trygge, understreker rektor Dag Siljan og henviser til opplæringsloven §9a.

 

Ny organisering
Planen er at politi og barnevern får fast kontorplass på skolen, med ukentlig tilstedeværelse, foreløpig ½ til 1 dag per uke. Politi og barnevern setter ikke inn ekstraressurser, men legger deler av sin ordinære arbeidstid til skolen. Omfanget kan variere gjennom skoleåret. - Skolens miljøkoordinator, rådgivere og helsesøster samordner sitt arbeid med enkeltelever med politi og barnevern, forteller miljøkoordinator Dag Ebbe Helgerud.

 

Bevilgningen på kr. 110.000,- skal blant annet gå til å dekke en koordinatorstilling på 20 prosent. En sentral oppgave blir å definere problematikken omkring taushetsløfte, slik at arbeidet kan foregå korrekt og effektivt.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.