Kostbar vandalisme

Skolen har i det første semesteret blitt utsatt for store skader som følge av innbrudd og vandalisme. Utløste brannalarmer og knusing av ruter er det som er mest utbredt av rent hærverk.

  • Av Ann-Mari Henriksen

I tillegg har skolen vært utsatt for flere innbrudd og tyveri av elektronisk utstyr. Skolens sikringstiltak blir nå gjennomgått. 

- Det er utrolig hva folk gjør bare for å ødelegge. Det er ganske uvirkelig hvor mye dette koster oss. Skolen har hatt eksempler på episoder hvor hele fasader som er skjært ut med glasskjærere. Kostnadene for utvendig hærverk på skolen har vært enorme. Det er beklagelig å bruke slike summer på å reparere, når pengene i stedet kunne vært brukt til å forbedre skolen, sier vaktmesterleder Oddvar Skogheim. Det har også blitt stjålet flere datamaskiner og annet elektronisk utstyr som har stått tilgjengelig i nærheten av vinduer.

 

God fantasi
- Det virker som det ikke finnes grenser for hva folk kan finne på. Listen av ting som er gjort for å ødelegge inkluderer blant annet å putte spiker ned i urinaler, ødelegge hengsler på rømningsdører, samt tenne på diverse skillevegger, forteller Oddvar Skogheim.

 

Ikke alt er hærverk
Det er viktig å legge til at ikke all glassknusing som skjer på skolen er uprovosert hærverk, det hender faktisk at elever uskyldig knuser en rute eller to. Men enkelte hendelser kan man ikke se på som uskyldig hærverk. – I de tilfellene dette begåes av elever, må de innse at de bare ødelegger for seg selv og for andre elever, sier Oddvar Skogheim.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.