Kan spare samfunnet for store beløp

I regi av avdeling OPUS er minoritetsspråklige fra 10 land i full gang med å utdanne seg til hjelpepleiere, og mange av dem vil jobbe i eldreomsorgen. De voksne elevene får intensiv opplæring i norsk og er svært motiverte for utdanningen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

De kommende eldre i Drammen er en bredt sammensatt gruppe, og det vil være en stor fordel om omsorgspersonalet også gjenspeiler dette. Behovet for omsorgstjenester vil også øke fremover, og minoritetsspråklige vil være et nødvendig bidrag for å opprettholde tjenestetilbudet.

 

Intensivopplæring i norsk
Alle de 17 elevene går på et toårig kurs i regi voksenopplæringsavdelingen OPUS. Elevene har opprinnelsesland fra Iran, Irak, Thailand, Filippinene, Kosovo, Libanon, USA, India og fra Afrika. Dette fører til at gruppen får intensiv opplæring i norsk. – Den rene norskopplæringen er på 12 timer i uken. I tillegg foregår all annen fagopplæring selvfølgelig også på norsk, forteller lærer Aud Hope Knutsen. Elevene er ukentlig ute i praksis i institusjoner i Drammensområdet, og Knutsen er overrasket over hvor trygge beboerne, også demente, har vært på omsorgselever fra andre kulturer.

 

Vil jobbe
Mange av deltakerne har ikke jobb, eller de har problemer med å skaffe seg faste stillinger fordi de mangler formell kompetanse. - Dersom dette utdanningsløpet bidrar til å få voksne innvandrere i jobb i helsesektoren, slår vi mange fluer i en smekk. For den enkelte vil det være store personlige gevinster i å komme ut i yrkeslivet, og for samfunnet vil det være enorme summer å spare på at flere går over fra å være mottakere av forskjellige stønader, til å bli lønnet arbeidskraft i en sektor som sårt trenger kvalifisert personale, understreker avdelingsleder Oscar Mowinckel fornøyd. - Vi vil etablere et utdanningstilbud til voksne minoritetselever rettet mot omsorgssektoren, sier Mowinckel og understreker at målet er å lage en mal for den nasjonale jobbingen på området. Prosjektet, som er et prøveprosjekt, er igangsatt av fylkesmannen i Buskerud, og gjøres i samarbeid med Introduksjonssenteret og med Drammen kommune.

 

Utfordringer i studiekravet
- Det er flere problemstillinger knyttet til den norske formen for opplæring, for eksempel at det kreves at alle har eksamen i engelsk. Dette er også et utdanningsløp som koster noe mer enn ordinær hjelpepleierkurs, men dersom vi kan få en eneste overført fra å være trygdemottaker til å være i full jobb, vil det være svært lønnsomt for samfunnet, avslutter Mowinckel.


Publisert 27. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.