It's learning ny IKT-plattform

I tråd med nasjonal plan for digital kompetanse og Buskerud fylkes strategiplan for IKT-satsing, skal alle videregående skoler i fylket konvertere til plattformen It's learning.

  • Av Ann-Mari Henriksen

It's learning er først og fremst et pedagogisk verktøy. Det er nedsatt en lokal prosjektgruppe som skal jobbe med innføringen av It's learning på Åssiden. Medlemmene i gruppa vil være ressurspersoner på sine respektive avdelinger, og disse vil få opplæring våren 2006. Hovedsatsingen i dette arbeidet vil komme høsten 2006, hvor også elevene skal over på plattformen.

- Innføringen av It's learning stiller krav til oss som lærende organisasjon. Denne oppgaven tror jeg vi kommer til å løse på en fremragende måte, uttrykker prosjektleder Per Trondsen.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.