Fysisk arbeidsmiljø vektlagt i nybygget

Nybygget skal være arbeidsplass for omtrent 250 ungdommer og 40 voksne som delvis skal befinne seg i verkstedarealer og delvis i teorirom. Dette stiller spesielle krav til overflater, interiører og det fysiske arbeidsmiljøet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Luft og varme
- Tilførsel av behandlet friskluft i de enkelte rom er behovsstyrt, og mengden friskluft øker når det er flere elever i rommet. Det er også egne punktavsug over arbeidsbenker og maskiner. Anleggene har varmegjenvinning fra avtrekket, forteller brukerkoordinator og primus motor Knut Ivar Ortun.

 

Dagslys og regulering av akustikk
- Dagslys tilføres bygningen gjennom store innfelte fasadefelter i aluminium og glass i teglfasadene. Glassgata gir også mye naturlig dagslys. I tillegg skal et dagslysspeil sørge for å spre dagslys til innvendige rom. Belysningen styres av bevegelsessensorer i hvert rom, noe som både gir trygghet for brukerne og effektivt energiforbruk, sier Knut Ivar.

I teoriarealene kombineres perforerte og glatte plater for å regulere akustikk, og forholdet mellom perforerte og glatte plater avhenger av funksjonen rommet har. Det er også akustisk demping fra tak i verkstedarealene.

 

Adgangskontroll og tilpasset funksjonshemmede
Bygget er i utgangspunktet stengt, og elevene får adgangskort slik at de selv kan låse seg inn til sitt arbeidslag og i egen garderobe. I tillegg er lokalene hundre prosent tilrettelagt for rullestolbrukere, noe som bekreftes av Norges Handikapforbund, avdeling Drammen.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.