Fokus på yrkesetikk

Skolen har hatt besøk av professor Johannes Brinkmann fra Handelshøyskolen BI. Bakgrunnen for besøket er en økende interesse for praktisk yrkesetikk og oppmerksomhet rundt opplæringen i dette komplekse fagfeltet.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Både eksisterende og nye utkast til læreplaner for yrkesfaglige utdanningsløp nevner yrkesetikk som generelle målområder. Prof. Brinkmann vurderer i samarbeid med medielærer Ann-Mari Henriksen å iverksette et større prosjekt hvor målet er å utarbeide undervisningsopplegg inklusive læremidler som kan forberede elevene. Målet er at de i en arbeidssituasjon bedre er rustet til å håndtere etiske problemstillinger, dilemmaer og fristelser.

Den profilerte BI-professoren fikk omvisning i en rekke verksteder og arbeidsrom, og han fikk en kortfattet innføring i verkstedpedagogikken slik den praktiseres ved Åssiden vgs.

 

Dilemmaer og tvangssituasjoner
Omtrent 50 prosent av all norsk ungdom tar yrkesfaglig utdanning og går tidlig ut i en yrkesaktiv tilværelse. I sitt yrkesfaglige liv etter skolen møter ungdommen raskt forskjellige former for etiske dilemmaer, fristelser og tvangssituasjoner, uten at de nødvendigvis har fått systematisk opplæring i hvordan slike utfordringer kan forstås og håndteres.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.