En av tre elever droppet skolevalget

Av skolens 1050 stemmeberettigede elever, var det bare 697 som avga stemmer ved årets skolevalg. Dette gir en valgdeltakelse på Åssiden på drøyt 66 prosent, mot 79 prosent på landsbasis.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

- Det virker som om ikke alle grupper hadde fått beskjed om at det var skolevalg. Noen måtte vi faktisk ut å hente, forteller valgfunksjonær Martin Torseth Langeteig. I år var det 2MKA som hadde jobben som valgfunksjonærer under kyndig veiledning av valggeneral Kjell Buene.

 

Valgdebatt i gymsalen måtte gjennomføres i to omganger. Dette skyldes restriksjoner fra brannvesenet på hvor mange som kan oppholde seg i gymsalen samtidig. Likevel var temperaturen høy og stemningen god under årets debatt, det til stor lettelse for alle som husker hva som skjedde i forbindelse med debatten for to år siden.

 

 

Resultatene ble som følger:

Det norske Arbeiderparti 148 stemmer 22,46%

Sosialistisk Venstreparti

44 stemmer

6,68%

Rød Valgallianse 42 stemmer 6,37%
Senterpartiet 26 stemmer 3,95%
Kristelig Folkeparti 10 stemmer 1,52%
Venstre stemmer 1,06%
Høyre 83 stemmer 12,59%
Fremskrittspartiet 252 stemmer 38,24%
Norges kommunistiske parti 20 stemmer 3,03%
Miljøpartiet De Grønne stemmer 0,61%
Pensjonistpartiet 5 stemmer 0,76%

Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.