Eget studieverksted for lese- og skrivevansker

Tre dager i uka kan elever som syns det er vanskelig å lese eller levere skriftlige besvarelser oppsøke spesialpedagogisk ekspertise for å få hjelp. Studieverkstedet har vært i drift fra slutten av februar, mens full oppstart blir i august 2006.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Mye kan oppnås, for eksempel kan elever som sliter få hjelp til å sluttføre oppgaver på en skikkelig måte. Målet er økt mestringsfølelse og prestasjonsmotivasjon, og selvfølgelig bedre resultater i form av karakterer, forteller spes. ped-student Lisbeth Løvli. Hun er student ved Høgskolen i Østfold og har sin praksisperiode hos fagleder og inspektør Rønnaug van der Meer.

 

Velutstyrt rom
Studieverkstedet i A-bygget har fått nytt datautstyr og programvare som er spesielt utviklet for personer med lese- og skrivevansker. Et eksempel er nyutviklede e-lektor som gjør det mulig å laste ned filer fra internett, og deretter få teksten lest opp av datamaskinen. – I tillegg til tilbudet på studieverkstedet, drives det vanlig støtteundervisning. Noen lærere gjør også en kjempeinnsats, forteller Rønnaug van der Meer.

 

Aktiv kartlegging av elever
Høsten 2005 ble det foretatt en kartlegging av samtlige 130 elever søkte på særskilt grunnlag, og det viste seg at omtrent 50 elever hadde diagnosen dysleksi som søknadsgrunn eller en av disse. I tillegg ble lærerne bedt om å rapporter tilfeller hvor elever hadde problemer med lesing og skriving, og gruppen økte da med 40. Av omtrent 400 grunnkurselever ble det ca 90 som hadde lese- og skrivevansker, noe som utgjør omtrent 20 prosent av elevmassen. Frekvensen på lese-skrivevansker/dysleksi er omtrent som gjennomsnittet for landet.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.