Drodle Ungdomsbedrift formelt stiftet

Elevene i 2MKA har hatt stiftelsesmøte i ungdomsbedriften Drodle UB. Bedriften skal tilby medieprodukter til små, lokale bedrifter, og skal formelt registreres i Brønnøysundregisteret.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Det ble enstemmig vedtatt at alle i gruppen skal kjøpe to andeler á 100 kroner. Etter endt skoleår får alle igjen sine 200 kroner. Om en person skulle slutte får denne hele sin andel. Målet med pengene er å gjøre noe felles, f.eks. studietur i 3. klasse.

 

Ledelse med ambisjoner
Direktør ble Kristine Jahnsen, regnskapssjef Iselin Bekken og produktsjef Simen Kristoffersen. Styret vurderer eventuelle saker om enkeltpersoner skal få godtgjørelse for ekstra arbeid. Store avgjørelser tas av alle, små og raske beslutninger blir tatt innen styret.

 

Hardt arbeid og overtid
- Overtid registreres av hver enkelt. Om en person jobber lite og direktør og produksjonssjef ikke ser dette, bes alle si ifra til ledelsen. Personen bes så om å skjerpe seg, og hvis det samme hender over lengre tid blir personen innkalt til ekstraordinert møte med prod.sjef og direktøren, understreker direktør Kristine Jahnsen.

 

UB på Åssiden
For perioden januar 2005 til juni 2006 har skolen bevilget midler fra Buskerud fylkeskommune til en koordinatorstilling for UB-arbeidet. Denne funksjonen har medielærer Karin Hansen. Hovedmålet for prosjektet er å få etablert 10 til 15 nye ungdomsbedrifter på skolen etter prosjektperioden.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.