Dialogbesøk med utdanningsledelsen

Nesten hele utdanningsadministrasjonen var på heldagsbesøk på Åssiden vgs i uke 6. - Hovedinntrykket av dagen er at skolen preges av positive samarbeidsforhold. Dere er en stor skole og tar opp de store sakene, sa utdanningssjef Tom Martinsen.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Det viktigste ved dette møtet er at administrasjonen i fylkeshuset får bedre innsikt i førstelinjen. De trenger et godt bilde av den virkeligheten vi har ute i skolen, understreker rektor Dag Siljan.

 

Mange parter i skolesamfunnet
De forskjellige partene i skolesamfunnet syns det er bra å ha direkte kontakt med administrasjonen: - Det positive med møtet er at vi får mulighet til å få frem sider ved skolen vi er opptatt av å gjøre noe med! For arbeidstakerorganisasjonene var det viktig å poengtere at ressursen til de tillitsvalgte er knapp. Det er vanskelig å få gjort de oppgavene som vi skal utføre i tråd med avtaleverket innenfor tidsressursen. Det skjønte utdanningsadministrasjonen, og lovte å se på saken, forteller tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Sigurd Bruusgaard. Andre viktige saker for arbeidstakerorganisasjonene var blant annet funksjonen som kontaktlærer og overtallighetsproblematikk i forhold til Kunnskapsløftet.

 

Elevrådet var opptatt av at alle elevene må få egen PC, og poengterte samtidig at de er misfornøyd med lærernes ikt-kompetanse. Dagen avsluttet med et timelangt plenumsmøte med alle ansatte.

 

Rapport tilbake til skolen
Utdanningssjefen lager en kortfattet rapport tilbake til skolen som blant annet vil inkludere interessante tiltak og forsøk ved skolen som har overføringsverdi til andre skoler, skolens oppfatning av kompetansebehov i 2006 og andre prioriterte områder for utvikling. Utdanningsadministrasjonen skal besøke alle 17 videregående skoler i fylket.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.