Branntilløp i E-bygget

Det var en overbelastning i det elektriske hovedinntaket til bygg E mandag i uke 5. Røykutviklingen førte til at samtlige elever fra mekanisk avdeling ble sendt hjem for at bygget skulle kunne luftes skikkelig. Resten av uken skal gå som normalt.

  • Av Ann-Mari Henriksen

En alarm ble utløst tidlig mandag morgen, samtidig som elevene var i ferd med å skifte klær for å starte med undervisning. En overbelastning i el-tavlen i hovedinntaket medførte varmegang, og dette førte til røykutvikling.

 

Uklar årsak
- Vi vet enda ikke hva dette skyldes, men regner med å finne ut av det i løpet av dagen. Nå blir bygningen gjennomluftet, og det er rett og slett for kaldt til å drive undervisning her, forteller Kjetil Hefte. Det var ikke bare skolens egne elever som ble hjemsendt, men også ni elever fra Stoppen, Killingrud og Lierbyen ungdomsskoler som skulle på endags hospiteringsbesøk.

- Ungdomsskolene er nå blitt kontaktet om det som har skjedd, og vi skal sørge for et tilsvarende hospiteringsopplegg for disse elevene på et senere tidspunkt, avslutter Kjetil. Han understreker at resten av uka skal gå som planlagt.


Publisert 26. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.