Ungdomsskolelærere på dagsbesøk

Bakgrunnen for storbesøk av 9-klassinger i uke 15 og 16, er prosjektet "Rett elev på rett plass". Ungdomsskolelærerne fulgte elevene sine, og fikk foredrag om Kunnskapsløftet av rektor Dag Siljan.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Målet med prosjektet er å lette overgangen mellom skoletrinnene. Lærere fra Gulskogen og Svensedammen var i hovedsak positive både til den nye reformen og til "Rett elev på rett plass": - Prosjektet er svært nyttig, kommer det fra en av lærerne. En annen tilføyer at det er et veldig fint tiltak for elevene. Flere rosende kommentarer dukker opp, det virker som de er enige.

 

- Det er godt elevene får komme hit og får mer informasjon om linjene. Det er så lett at man velger allmenn fordi det er dit vennene skal, og så tenker man ikke så mye over de andre mulighetene man har. I dag får de sett seg rundt og snakket med elevene som går her, forteller en av lærerne og understreker at synet på det å begynne på Åssiden vgs har snudd seg.

 

Det blir stilt spørsmål om hva som er grunnen til at opplegget varer en hel dag. Rektor Dag Siljan svarer at en av grunnene til det er fordi allmennfagsstrukturen er bedre kjent, og yrkesfagene vesentlig annerledes bygget opp.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.