Svensk-somalisk skoleentreprenør

Som en del av Internasjonal uke (IU) inviterte Åssiden til et åpent møte med den svensk-somaliske juristen Ahmed Egal. Han har etablert en vellykket yrkesskole for minoriteter i Stockholm, i nært samarbeid med næringsliv og fagforeninger.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Egal har mottatt den svenske Mandela-prisen for sin innsats for å hjelpe innvandrere til utdanning og arbeid.

  

Ahmed Egal er somalier, men har bodd og arbeidet i Sverige i nesten 20 år. Etter å ha oppdaget at 99 prosent av hans landsmenn var arbeidsledige og levde på sosiale stønader, ønsket han å jobbe for å hjelpe innvandrere til en plass i det svenske samfunnet. I den multikulturelle bydelen Rinkeby i Stockholm bygget han opp en yrkesskole for innvandrere.

 

Utdanning er nøkkelen
Egal mener at utdanning og arbeid er nøkkelen til det svenske samfunnet, og han har jobbet for å finne nisjer i arbeidsmarkedet som svenske arbeidere ikke kan eller vil påta seg: - Fremtidens behov for eldreomsorg er en oppgave som det svenske arbeidsmarkedet ikke kan løse, sier han og bruker denne erkjennelsen til å utvikle målrettede yrkesrettede kurs for å dekke dette behovet. Det samme prinsippet ligger til grunn for eksempel for utvikling av kurs i stillasbygging til byggebransjen.

 

Relevant språkopplæring
Egal påpeker også det meningsløse i at innvandrere starter sin språkopplæring med for eksempel å lære navn på forskjellige blomster. – Jeg har levd i Sverige i 19 år uten at jeg noensinne har hatt bruk for ordet "tusselago" (hestehov), forteller han. 


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.