Stor trykksakjobb

I tre måneder har Raymond Nilsen (17) fra 2GRA jobbet med et informasjonshefte om "Drammenslinjen". Til sammen fikk klassen kr. 21.000 kr for oppdraget som inkluderte på design og trykk av en 20 siders brosjyre i A4- format.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Ungdomsbedriften VK1 grafisk produksjon fikk i oppdrag å lage et informasjonshefte basert på norsk reserveoffiser forenings nettside. Temaet for trykksaken var å vise hvilke store forberedelser som ble gjort i Drammen, Lier og Nedre Eiker for 100 år siden for å avverge en konflikt med Sverige.

 

Stor jobb
Raymond Nilsen har jobbet med heftet siden januar: – Jeg har brukt alle timene unntatt allmennfagstimene. Han som gav oss oppdraget var veldig pirkete, forteller Raymond, og sier at han gjennom hele prosessen hadde kontakt med en representant fra NROF; arbeidsgiveren. NROF gav hele tiden tilbalemeldinger på hvordan trykksaken skulle se ut. Kvaliteten er viktig fordi heftet skal publiseres over hele Drammen og omegn. - Det var en helt grei oppgave, og jeg har lært mye om å være nøye. Da slipper man masse rettelser, avslutter Raymond.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.