Skolestart august 2005

Her finner du opplysninger om møtested og tidspunkt, bokliste og skoleruta for neste skoleår. Alle elevene møter til skolestart i gymsalen torsdag 18. august.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Alle elever skal tilknyttes en basisgruppe og få en fast kontaktlærer. Kontaktlæreren møter elevene i gymsalen første skoledag, før gruppene går til sine respektive avdelinger og rom.

 

Oppmøte i gymsalen 18. aug
Alle videregående kurs møter kl. 10.00.
Alle grunnkurs møter kl. 12.00.

 

Bokliste og elevkostnader
Bokliste for skoleåret laster du ned her! Et estimat over elevkostnader finner du i tabellform under avdelingenes del på hjemmesiden. Tabellen viser omtrentlige elevkostnader per skoleår, og det er ofte mulig å kjøpe brukte lærebøker slik at de reelle kostnadene blir lavere. Følg med hos bokhandlere, i avisannonser eller oppslag på skolen.

 

Har du fått skoleplass?
Det første tilbudet om skoleplass/ventelisteplass vil bli lagt ut på www.vigo.no i begynnelsen av juli. Andre inntak vil bli lagt ut i begynnelsen av august, nærmere dato vil bli annonsert. Søkere som har svart ja til å stå på venteliste til høyere ønske har da muligheten til å få tilbud om plass på et av disse, og søkere som ikke har fått noe tilbud før, kan få tilbud om plass.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.