Russestyret 2005

For de 250 elevene som går det tredje året nærmer russetiden seg med stormskritt. - Det er en stor utfordring å være president for russen. Jeg vil sørge for at vi i styret skal lage den råeste feiringa noensinne, sier russepresident Trude Hansen fra 3TFA.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Russestyret tar seg av alt som har med russefeiringen å gjøre, og består i år av følgende personer:

 

 

President: Trude Hansen – 3TFA
Presidenten har hovedansvar for både russestyret og all russ på Åssiden vg skole, har det øverste ansvaret for alle i styret, men skal delegere oppgaver.

 

Visepresident: Nicoline Strømnes – 3MKA
Skal stille i presidentens/formannens fravær, samt hjelpe til med alle de oppgaver presidenten/formannen har.

 

Økonomisjef: Oppgaven deles på av Nicoline Strømnes og Heidi J. Johansen – 3MKA
Sitter på regnskapet over alt som går inn og ut av penger i russestyret. Kontakt med banken, og ansvaret for kontoer som styret har tilgang til.

 

Sekretær: Simen Kjeldsen – 3REA
Sekretæren henger opp informasjonsplakater, og skriver blant annet referater fra møter i styret. Skriver brev som skal til offentlige instanser angående sjenkebevilgning og lignende.

 

Festsjef: Heidi Jellum Johansen – 3MKA
Partyfikser. Foretar innkjøp etc i forbindelse med planlegging av festlige lag i russetiden. Festsjefen har ansvaret for en eventuell festkomitè, og har ansvaret for å arrangere fester for russen. Dette kan være russeball, russekroer og andre tradisjonelle arrangementer.

 

Innkjøpssjef: Carina Vinje – 3HJA
Innkjøpssjefen har, som navnet sier, ansvaret for innkjøp av russeutstyr, innkjøp av klær, utdeling av dette og passe på at innbetaling skjer på riktig måte. Har hovedkontakten med Russeservice. Fungerer som mellomledd og formidler spørsmål og svar.

 

Togsjef: Petter Martin N. Anderssen og Kine S. Syrstad 3TFB
Togsjefene organiserer russetoget i samarbeid med togsjefene og presidentene på de andre skolene i byen. Det kan gå ut på å bestemme alt fra tema som skal berøres under toget, eller hvilke regler som skal gjelde for russen. Samarbeider med politi og 17-maikomitéen om organiseringen i sin helhet.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.