Prestisjefylt foredrag

Rådgiver Lissbeth Bjørnstad og Anne Bøhm holdt et foredrag i NAFOs åpningskonferanse. Konferansen fokuserte på faglige spørsmål og erfaringer i arbeidet med språklige minoriteter.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Dette var veldig moro. Det er både lærerikt og veldig inspirerende å få et innblikk i andre skolers arbeid. Vårt mandat i konferansen var å presentere vårt arbeid og våre erfaringer. Vi har flere prosjekter gående innenfor området, og vi oppdaget av vi faktisk er kommet et stykke på vei, forteller Lissbeth Bjørnstad og henviser til skolens mange prosjekter og til virksomhetsplanen. Hun regner med at flere skoler tar kontakt for å få vite mer om arbeidet i den nærmeste tiden.

 

Overskriften for foredraget var KOM – BLI – LÆR, videregående opplæring i et flerkulturelt område. Åssiden vg skole har omtrent 150 minoritetsspråklige elever med til sammen 27 forskjellige morsmål.

 

Om NAFO
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er underlagt Utdannings- og forskningsdepartementet følger opp UFDs plan: "Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009".


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.