Narkotikaaksjon vedtatt av ledelse og elevråd

Elevrådsstyret har vedtatt at de ønsker en narkoaksjon på skolen i løpet av skoleåret. Politiet vil bli bedt om gjennomføre aksjonen på samme måte som tidligere, det vil si med narkohunder og nøye undersøkelser av utvalgte områder.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

- Stoffproblemet er sannsynligvis ikke større på Åssiden enn andre steder. Vi er likevel opptatt av at det blir tatt tak i problemene, både for å markere skolens klare holdning til narkotika og for å avdekke om noen elever sliter med stoffproblemer. Kanskje noen trenger hjelp, forteller Ola Nordli Johansen (2ELA) og Iselin Bekken (1MKA), henholdsvis leder og nestleder i elevrådsstyret.

 

Narkotikaaksjonen vil innebære undersøkelser skolens fellesområder med politi og narkotikahund. Fellesområder defineres som skolegård, korridorer, klasserom og garderober. Dersom politiet gjør funn som gir skjellig grunn til mistanke mot bestemte personer, kan personer, garderobeskap og skolesekker bli ransaket. - Elevrådet synes det er viktig at brukere, og særlig selgere, blir tatt hvis de har stoff med på skolen. Slike aksjoner skal virke forebyggende, slik at eventuelle brukere tenker seg om to ganger før narkotika bringes inn i vår skolehverdag, mener de to representantene fra elevrådsstyret.

 

Trygt skolemiljø
Arbeidet mot narkotika er nedfelt i skolens handlingsplan for et trygt skolemiljø, og som omfatter blant annet forebyggende arbeid, kontrolltiltak og relativ streng håndhevelse av skolereglementet. - I tillegg til vår egen innsats, ønsker vi hjelp av politiet til å markere grensene og til å avdekke eventuelle straffbare forhold, understreker rektor Dag Siljan.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.