Mer bedriftserfaring på mekanisk

Elever ved mekaniske fag vil til neste år få enda mer praktisk arbeidserfaring. Det skal skje gjennom et samarbeide med bedriften Haatech AS. Elevene skal få arbeidserfaring og opplæring i programmeringsverktøyet GIBBS.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Bedriftens mål med prosjekter er utdanning og rekruttering av arbeidere med riktig kompetanse, utnytte ledig produksjonskapasitet og utvikle spisskompetanse innenfor GIBBS. Prosjektet foregår stort sett i undervisningstiden til skolen. Elevene som er ute i bedriften vil bli fulgt opp av skolen og det vil bli gjort tiltak fra skolen som skal sikre at det blir god kvalitet på opplæringen elevene får.

Skolens mål med prosjektet er å gi elevene arbeidserfaring gjennom deltagelse i produksjon, styrke motivasjonen til elevene, styrke samarbeidet mellom skole og bedrift, utvikle spisskompetanse i GIBBS og utdanne elever med spisskompetanse i CNC-programmering.

 

Utviklingsmidler
Det er søkt om fylkeskommunale utviklingsmidler på omtrent 100.000,- til prosjektet, og evt. tildeling av midler gjøres i september. Prosjektet skal gjennomføres i skoleåret 2005/06 og vil gjelde 8-10 timer hver uke.

 

Hva er GIBBS?
GIBBS er et programmeringsverktøy som blir brukt i de fleste maskineringsbedrifter, maskinen lager maskindeler og andre gjenstander i metall.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.