Lav deltakelse på nasjonal prøve

46 prosent av elevene gjennomførte den nasjonale leseprøven. 33 prosent boikottet og hele 18 prosent av elevene var fraværende. De som var forhindret fra å delta i går, skal kunne delta i ettertid på lokalt arrangerte prøver på avdelingene.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Sammenliknet med de nasjonale tallene, ser det ut som om noen flere elever ved Åssiden gjennomført prøven. - Elevaksjoner som er basert på diskusjon og bevisstgjøring er positivt. Om debatten og agitasjonen som gikk forut for gårsdagens aksjon var god og fruktbar, har jeg ikke full oversikt over, men flere undervisningsgrupper tok saken opp til skikkelig drøfting. Det vil alltid være slik at noen følger strømmen, og det er også rapportert om indirekte "tvang", i form av "enten alle eller ingen". Det er også slik at det er delte meninger om nasjonale prøver i personalet, men i slike sammenhenger er vi selvsagt profesjonelle, og følger opp lovlig fattede vedtak, forteller rektor Dag Siljan.

 

Forskjellige oppfatninger blant elevene
Fredrik Montana (17) fra 1HNB og Caroline Brown (16) fra 1HNC likte testen dårlig, og mente det var bortkasta tid, mens Martin Langeteig (16) fra 1MKA ønsket å ta testen: - Jeg tok testen fordi jeg ikke så noen grunn til å la det være. Hensikten er jo å kartlegge kunnskapene, og jeg lurer også på hvor landet ligger i disse fagene, sier Martin.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.