Kurs i konflikthåndtering

Planleggingsdagen etter påske ble i sin helhet viet til håndtering av konflikter. Arne Guddal fra politiets forebyggende enhet kurset samtlige ansatte for at de skal bli mer bevisst sin egen atferd.

  • Av Ann-Mari Henriksen

Programmet inkluderte teori om konflikthåndtering, samt utveksling av erfaringer hentet fra skolehverdagen.

 

Bakgrunnen for kurset er skolens nære samarbeid med politiet, samt flere negative hendelser høsten 2004. Arne Guddals påstand var at ”atferd avler atferd”. Han mente at ansatte i skolen kan ha god nytte av å være bevisst sin egen atferd, samt å kjenne til ulike teknikker for å kunne dempe konfliktgraden. – Du kan trene deg i å være bevisst din egen ubevisste atferd, understreket han.- Vårt samarbeid med politiet er viktig i forhold til at ungdom ferdes på flere arenaer. Hendelser i fritida gjøres til konflikter i skoletida, og omvendt. Det er viktig at ungdom derfor oppfatter at de blir sett. I tilegg er politiet viktig i håndhevingen av skolereglementet, for eksempel i forhold til rusmidler. På sikt er målet med utvidet samarbeid, både med politi og barnevernet, å sy et enda sterkere nettverk omkring enkeltungdommer for å kunne være "en skole for alle", sier rektor Dag Siljan.Arne Guddal fremhevet Åssidens innsats for å forebygge rus som eksemplarisk. Han understreket imidlertid betydning av å innføre nulltoleranse også overfor bruk av skjellsord i skolemiljøet: - Dette er svært viktig. Det viser seg ofte at større konflikter og voldsepisoder i helgene ofte skyldes mindre, og tilsynelatende bagatellmessige saker, for eksempel negativ språkbruk, understreker han.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.