Kurs for 130 tillitselever

I uke 37 ble det gjennomført kurs for alle tillitselever ved Åssiden vg skole, som til sammen utgjør mellom 130 og 140 elever. Innholdet i kurset var mangfoldig, og omfattet blant annet opplæringsloven med vekt på elevenes medbestemmelsesrett.

  • Av Ann-Mari Henriksen

- Noe av poenget er at vi skal få en felles plattform for arbeidet som tillitsvalgte for vår basisgruppe, forteller tillitsvalgte Mari Slåttsveen Ødegaard (17) fra 2MKA .

 

Reelle muligheter til medbestemmelse
- Skolen helt avhengig av at elevene deltar og tar ansvar for sin egen og andres opplæringssituasjon. Paragraf 9A i opplæringsloven gjelder elevenes fysiske og psykososiale arbeidsmiljø, og gir elevene store muligheter for innflytelse, er budskapet fra rektor Dag Siljan.

 

Organisering av elevrådsarbeidet
Elevrådsarbeidet er litt annerledes organisert ved Åssiden enn ved de fleste andre skoler. Hver basisgruppe har valgt sin tillitsvalgt som representerer gruppen i det som kalles områdeelevrådet. Områdeelevrådet består av de tillitsvalgte fra samtlige basisgrupper i avdelingen, og mindre, avdelingsvise saker fokuseres.

Elevrådsstyret velges ut fra områdeelevrådet. Styret diskuterer saker som angår flere avdelinger eller hele skolen, saker ledelsen ønsker diskutert, eller saker som styret mener er relevante å ta opp.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.