Innsamlingsaksjon vedtatt

Elevrådet vedtok i et ekstraordinært møte onsdag å gjennomføre en innsamlingsaksjon til støtte for ofrene for flomkatastrofen i Sørøst-Asia. Bøssebærere fra elevrådet skal rundt i klasserom og arbeidsrom på skolen for å samle inn penger.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

 

Falsk bøssebærer
Elevrådet reagerte sterkt på medieoppslagene om at en falsk bøssebærer har vært i aksjon i Drammen. Svindleren hadde oppgitt at han var elev ved Åssiden vgs. - Slikt går ikke an, hva slags mennesker kan gjøre noe sånt, var spørsmålet flere stilte.

 

Elevrådsleder Ola Nordlie Johansen var også opptatt av Åssidens gode navn og rykte var trukket inn i saken, og at den feilkoblingen kunne rettes opp ved en ordentlig aksjon. - Innsamlingen på fredag og mandag er skikkelig sikret gjennom skolens vanlige rutiner, og alle som gir til bøssebærere med original og plombert bøtte fra Røde Kors, kan være helt sikre på at pengene kommer vel fram til dem som trenger det, sier Ola.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.