Hyggelig deltakelse i 17. maitoget

Etter et opphold på flere år, deltok Åssiden vgs for andre året på rad i 17-maitoget i Drammen sentrum. Mellom sytti og åtti personer gikk i årets 17-maitog, de fleste av disse elever fra grunnkurs og VK1.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Den gamle lyseblå fanen fra Drammen yrkesskoler viser nå tydelige tegn på alderdom, og det var ikke alle skjønte hvilken skole vi representerte. – Det skal vi gjøre noe med til neste år, forteller rektor Dag Siljan.

 

Større oppmøte neste gang
- Vi håper på enda sterkere deltakelse i toget neste år, og planen er at vi da skal samles under en ny fane. Årets utlyste designkonkurranse ble utsatt til høsten på grunn av få innsendte bidrag. For å få mange utkast å velge i, utloves en solid premie til den gruppen som vinner, sier Dag Siljan.

 

Fanekonkurranse
Utkastene til skolens nye fane skal symbolisere læring, tradisjon, håndverk/yrke, mangfold og kreativitet. Fanens visuelle utrykk skal være et stilisert forenklet uttrykk. Symbolikken bør være enkel og klar med et budskap som er lett å oppfatte, mens fargebruken begrenses til maksimum seks farger. Det betyr at for eksempel rød og rosa regnes som to farger. Skrifttypen skal være tydelig og lesbar og den må henge sammen med fanens øvrige utrykk.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.