Høringsarbeid er kompetanseheving

Skolene står foran en større høringsprosess om innholdet reform 06 "Kunnskapsløftet", som er den største skolereformen siden 1994. Lærere og avdelingsledere bidrar med innspill til Utdanningsdepartementets forslag.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

Høringsmøtet i uke 13 omhandlet blant annet fag- og timefordeling og omfang og prinsipper for elevenes valgmuligheter. - Vi har jobbet i storgruppe med utkastet til momenter fra departementet. Det positive er at de hos oss er positive til de fleste av departementets forslag. Som det ser ut nå, passer momentene veldig godt til vår skole, forteller lærer Morten Nilsen fra byggfag.

 

- Selv om høringsarbeidet kommer i tillegg til alle andre læreroppgaver, er det lærerikt å være med på dette. Jeg blir godt kjent med grunnlaget for de endringene som kommer, i tillegg til at vi kan være med å påvirke, sier Nilsen.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.