Funn av narkotika under aksjon

Fredag 4. februar ble det gjennomført en narkotikaaksjon på Åssiden vg skole. Det ble funnet hasj på to elever. Elevene vil få tett oppfølging fra skolen og fra det kommunale hjelpeapparatet i tiden fremover.

  • Av Ann-Mari Henriksen

 

- De to guttene vil få tett oppfølging av både kontaktlærer, helsesøster og rådgiver. I tillegg er det veldig viktig å få de foresatte på banen. Vi vil også henvise til relevante fagpersoner i det kommunale hjelpeapparatet, forteller miljøterapeut Dag Ebbe Helgerud.

 

Elevinitiativ
- Jeg er ikke fornøyd med aksjonen siden det ble gjort funn. Vi vil ha et rusfritt skolemiljø, sier elevrådsleder Ola Nordli Johansen (2ELA). Han fremhever også betydningen av å verne om de som ble tatt, de skal ikke henges ut på noen måte. - Elevrådet står fremdeles samlet bak ønsket å gjennomføre aksjonen. Dette virker forebyggende, slik at eventuelle brukere tenker seg om to ganger før narkotika bringes inn i vår skole fremover, påpeker Ola.

 

Åssiden en foregangsskole
- Skolen er et foregangseksempel i sitt samarbeid med politiet. Vi jobber konkret og tett i et kontinuerlig samarbeid. Politiet skulle ønske at flere skoler tok tilsvarende initiativ, sier Geir Oustorp og Arne Guddal fra politiets forebyggende enhet. Samarbeidet skal fortsette i tiden fremover, blant annet med kurs i konflikthåndtering.

 

Del av et større arbeid
- I tillegg til vår egen innsats, ønsker vi hjelp av politiet til å markere grensene og til å avdekke eventuelle straffbare forhold. Selv om narkotika må karakteriseres som et samfunnsproblem, ønsker skolen å gjøre noe konkret. Aksjonen er ett av mange tiltak som gjennomføres i løpet av et vanlig skoleår, sier rektor Dag Siljan og henviser til skolens handlingsplan for et trygt skolemiljø hvor arbeidet mot narkotika er nedfelt. Han roser også politiet som gjennomførte aksjonen på en rolig og nøktern måte. - Det virker som om pressefolkene bidro vel så mye til at situasjonen ble oppfattet som dramatisk av elevene, avslutter rektor Dag Siljan.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 27. juni 2013.