Foreldremøte – et kjempearrangement

Flere foresatte enn noen gang møtte til foreldremøter i uke 38. Det var foresatte til samtlige grunnkurselever var invitert til å få et innblikk i ungdommenes nye skolehverdag.

Etter en fellessamling i gymsalen, med blant annet tale fra rektor, gikk de fleste foreldrene til den avdelingen deres ungdommer hører hjemme i.

- Vi hadde besøk av mer enn 50 foreldre fra mekanisk avdeling, det er ny rekord. Det store oppmøtet tyder på skoleinteresserte foreldre, forteller avdelingsleder Tom Skjelderup. Oppmøtet forklarer han også med at det foregår mye spennende i avdelingen, at avdelingen har høy søkning og at foreldres første møte med skolen vurderes som en viktig begivenhet.

 

Foresatte viktige
- Foreldremøtene er viktige. Som kontaktlærere til elever ønsker vi å invitere de foresatte til samarbeid. Foreldrene skal få mulighet til å snakke med lærere på tomannshånd, forteller kontaktlærer Martin Martinsen, også fra mekanisk avdeling.


Publisert 25. juni 2013, oppdatert 26. juni 2013.