Skolerute/ferieplan

Skoleåret 2020/2021

Måned Antall dager Ferie og fridager / Merknader
August 11 Oppstartsamtaler mandag 17.08.
Første oridinære skoledag tirsdag 18.08.
September 19 Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)
Oktober 20 Høstferie 28.09. - 02.10. (uke 40)
November 20 Ordinær skoledag fredag 20.11.
Desember 16 Siste skoledag tirsdag 22.12.
Januar 19 Første skoledag tirsdag 05.01.
Februar 20
Mars 15 Vinterferie 01.03. - 05.03. (uke 9) 
Påskeferie 29.03. til og med 06.04.  
April 18 Påskeferie 29.03. til og med 06.04.
Mai 18

Fri torsdag 13.05. (Kr. Himmelfartsdag)
Fri mandag 17.05.
Fri mandag 24.05. (2. pinsedag)

Juni 14

Siste skoledag fredag 18.06. 

Sum 190  

Publisert 15. august 2012, oppdatert 19. juni 2020.