Oppstartsamtaler 2020

Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Åssiden vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

mandag 17. august 2020

Oppstartssamtaler ved skolestart høsten 2020 gjennomføres mandag 17. august. Invitasjon til oppstartssamtalen sendes per post i august, der står det også informasjon om oppmøtetidspunkt, kontaktlærer for din klasse og oppmøtested. 

Elev- og foresattopplysninger registreres elektronisk

Hvilken klasse du starter i står i oppstartbrevet du mottar per post.
(Lenker til skjema for registrering av elev- og foresattinformajson kommer her i august)

Foresatte må registreres med personnummer (11 siffer) for å kunne motta informasjon fra kontaktlærer om fravær, informasjon fra skolen og beredskap.

 

I forbindelse med oppstartsamtalen må du også skrive under på skolens IKT reglement (se info om elev-PC-ordning her og avtale for leasing/privat PC), reglement for utlån av lærebøker og ordensreglement. Fint om du/dere leser igjennom dette på forhånd. (Vedlegg kommer)

 

Utstyrsliste
Start innkjøpet av utstyr tidlig og møt forberedt til skolestart:
TIP (teknikk og industriell produksjon) se her
RM (restaurant og matfag) se her. (kommer)

Utstyrsstipend kan du søke om på lanekassen.no
Les mer her om endringer i lånekassen.


Publisert 23. juli 2019, oppdatert 26. juni 2020.