Oppstartsamtaler 2019

Oppstartsamtalen for elever er den første samtalen mellom elev, foresatte og kontaktlærer ved Åssiden vgs. Hensikten med samtalen er å skape en trygg og positiv skolestart for deg som elev, og å legge til rette for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

VG1-elever registrerer elev- og foresattopplysninger elektronisk

(VG2 og VG3 elever gir beskjed på oppstartsamtalen ved eventuelle endringer.)

Hvilken klasse du starter i står i oppstartbrevet du mottar per post.
Trykk på lenken for din avdeling: 

 

Obs! Vi har nå stengt for videre registrering.

VG1 Design og håndverk 

VG1 Elektrofag 

VG1 Helse- og oppvekstfag 

VG1 Bygg- og anleggsteknikk 

VG1 Teknikk og industriell produksjon 

VG1 Restaurant og matfag 

VG1 Medier og kommunikasjon 

 

I forbindelse med oppstartsamtalen må du også skrive under på skolens IKT reglement (se info om elev-PC-ordning her og avtale for leasing/privat PC), reglement for utlån av lærebøker og ordensreglement. Fint om du/dere leser igjennom dette på forhånd.

For informasjon om dato, klokkeslett, oppmøtested og kontaktlærer for din klasse, se tilsendt brev.

 

Utstyrsliste
Start innkjøpet av utstyr tidlig og møt forberedt til skolestart:
TIP (teknikk og industriell produksjon) se her
RM (restaurant og matfag) se her.

Utstyrsstipend kan du søke om på lanekassen.no


Publisert 23. juli 2019, oppdatert 26. august 2019.