Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen.

Lærebøkene som elevene får låne skal leveres tilbake ved skoleslutt. Dersom eleven ikke fullfører skoleåret eller bytter utdanningsprogram, må bøkene straks leveres tilbake. Eleven er personlig ansvarlig for de lånte bøkene. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 7. august 2019.