Lærebøker

Alle elever får låne lærebøkene gratis av skolen.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lærebøkene som elevene får låne skal leveres tilbake ved skoleslutt. Dersom eleven ikke fullfører skoleåret eller bytter utdanningsprogram, må bøkene straks leveres tilbake. Eleven er personlig ansvarlig for de lånte bøkene. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 19. august 2014.