Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten

PPOT skal hjelpe den videregående skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for god tilpasset opplæring for elev og lærling.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 9. januar 2017.