Rådgivningstjenesten

Her finner du opplysninger om skolens rådgivere, hvilke rettigheter du har til rådgivning, samt en oversikt over nyttige nettsteder for deg som skal søke utdanning.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lurer du på noe om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole? Enten du er elev i ungdomsskole eller videregående, mor eller far, lærer eller rådgiver i grunnskolen, eller om du er interessert av andre grunner, kan du sende en e-post direkte til rådgiverne. Du vil garantert få svar! 

Våre fire rådgivere jobber med utdannings- og yrkesveiledning, blant annet:

  • orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til den enkelte elev og til klasser
  • generelt opplysningsarbeid om videregående skole, opplysningsarbeid om vår egen skole til foresatte og til ungdomsskoler
  • søknad til skoler/høyskoler/universitet.

Rådgiverne samarbeider også med lærere, PPOT (PP-tjenesten og oppfølgingstjenesten), helsesøster og med skolens miljøkoordinator om råd og veiledning av elever som har personlige vanskeligheter og ønsker en eller annen form for hjelp eller støtte. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale forhold, skoleproblemer eller ulike konfliktsituasjoner. Les mer om hvilke rettigheter opplæringsloven sier du har til rådgivning her

 

Vi er her for deg! Ta kontakt!

 

 

 Rådgiver sverre Thoresen

Sverre Thoresen

Avdeling for teknikk og industriell produksjon

Avdeling for elektrofag

Telefon: 32 24 62 36

E-post:

sverre.christ...@bfk.no              

 

Aud-Helen Honerud Olsen

Avdeling for design og håndverk

Avdeling for helse- og oppvekstfag    

Telefon: 32 24 62 60                                    

E-post: Aud-Helen.Ho...@bfk.no

Rådgiver Cecilie 

Merete Cecilie Meberg

Avdeling for helse- og oppvekstfag

Avdeling for medier og kommunikasjon    

Påbygging til generell studiekompetanse

Telefon: 32 24 61 97 

E-post: cecilie...@bfk.no

It's learning: ceko

 Rådgiver Finn Grønn

Finn Grønn

Avdeling for bygg- og anleggsteknikk

Avdeling for restaurant- og matfag

Forberedende kurs / innføringsklasse

 

Telefon: 32 24 62 44

E-post: finn....@bfk.no 

It's learning: grfn

 

 

 

 

Nyttige nettsider:

vigo.no

utdanning.no

vilbli.no

Lånekassen

PrivatistWeb
Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. mars 2017.