Rådgivningstjenesten

Her finner du opplysninger om skolens rådgivere, hvilke rettigheter du har til rådgivning, samt en oversikt over nyttige nettsteder for deg som skal søke utdanning.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Lurer du på noe om opplæringstilbudet ved Åssiden videregående skole? Enten du er elev i ungdomsskole eller videregående, mor eller far, lærer eller rådgiver i grunnskolen, eller om du er interessert av andre grunner, kan du sende en e-post direkte til rådgiverne. Du vil garantert få svar! 

Våre fire rådgivere jobber med utdannings- og yrkesveiledning, blant annet:

  • orientering om valg av fag, utdanningsprogram og yrkesvalg til den enkelte elev og til klasser
  • generelt opplysningsarbeid om videregående skole, opplysningsarbeid om vår egen skole til foresatte og til ungdomsskoler
  • søknad til skoler/høyskoler/universitet.

Rådgiverne samarbeider også med lærere, PPOT (PP-tjenesten og oppfølgingstjenesten), helsesøster og med skolens miljøkoordinator om råd og veiledning av elever som har personlige vanskeligheter og ønsker en eller annen form for hjelp eller støtte. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale forhold, skoleproblemer eller ulike konfliktsituasjoner. Les mer om hvilke rettigheter opplæringsloven sier du har til rådgivning her

 

Vi er her for deg! Ta kontakt!

 

 

 Rådgiver sverre Thoresen

Sverre Thoresen

Avdeling for teknikk og industriell produksjon

Avdeling for elektrofag

Telefon: 32 24 62 36

Mob: 988 88 781 

E-post:

sverre.christ...@bfk.no              

 

Elisabeth Johnson

Avdeling for helse- og oppvekstfag    

Telefon: 32 24 61 47

Mob: 412 13 403                                 

E-post:

Elisabeth....@bfk.no

Rådgiver Cecilie 

Merete Cecilie Meberg

Avdeling for medier og kommunikasjon    

Påbygging til generell studiekompetanse

Telefon: 32 24 61 97 

Mob: 977 39 940

E-post: cecilie...@bfk.no

 

 Rådgiver Finn Grønn

Finn Grønn

Avdeling for bygg- og anleggsteknikk

Avdeling for restaurant- og matfag

Forberedende kurs / innføringsklasse

 

Telefon: 32 24 62 44

Mob: 993 24 599

E-post: finn....@bfk.no 

 

 

Levi Pettersen

Avdeling for design- og håndverk

 Telefon: 32 24 61 54

Mob: 994 25 604

E-post: levi.pe...@bfk.no 

 

Nyttige nettsider:

vigo.no

utdanning.no

vilbli.no

Lånekassen

PrivatistWeb
Publisert 13. september 2012, oppdatert 20. juni 2018.