Skolemiljø

Elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø. Opplæringslovens § 9A gir retningslinjer for dette.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Utdanningsdirektoratet har gjennom rundskrivet: «Udir-3-2017 Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a» gitt utfyllende kommenterer til denne lovparagrafen. 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 23. mai 2019.