Oppmelding til eksamen

Oppmelding til ny elev-eksamen

Har du fått stryk i standpunkt/ eksamen forrige skoleår? Eller ble du syk til eksamen?
Da kan du ha rett til ny elev-eksamen og denne må du selv melde deg opp til ved FØRSTE MULIGHET.


OPPMELDINGSSKJEMA TIL NY ELEV-EKSAMEN
Oppmeldingsfristen er 15. september (høsteksamen) og 1. februar (våreksamen)


Du melder deg opp til ny elev-eksamen i fag der du:

  • Ikke har bestått standpunktkarakter - karakter 1.
  • Ikke bestod ordinær elev-eksamen - karakter 1. 
  • Ble syk til eksamen og leverte dokumentasjon umiddelbart etter eksamensdagen. 
    Dersom du har dokumentert sykefravær på en eksamen du ble trukket ut til, vil det foretas nytt trekk for ny elev-eksamen.

Prøveavgift
Det betales ikke prøveavgift for ny elev-eksamen når denne avlegges ved første mulige anledning. Dersom man venter lenger eller fikk stryk på ny elev-eksamen, må man gå opp til ordinær privatisteksamen og betale vanlig prøveavgift.

 

Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Ønsker du å søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen?
Søknaden må leveres for hver eksamensperiode, frist samme som oppmeldingsfrist (1.februar og 15.september).
Skjema finner du på ITS: ASVS-ELEVER

 

Ikke vurderingsgrunnlag i standpunkt

Elever som har IV (ikke vurderingsgrunnlag) i standpunkt må melde seg opp som privatist på privatistweb.no i faget. (Frist 1.februar og 15. september)
Informasjon til privatister, trykk her 


Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 19. juni 2020.