Eksamen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Velkommen til eksamen ved Åssiden vgs

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN:

- Eksamensreglement

 Hvor skal du møte til eksamen?

De fleste skriftlige eksamener er i skolens aula i bygg A. Vi har veldig få parkeringsplasser på skolen, så bruk gjerne offentlig kommunikasjon på eksamensdagen.

Hvis din eksamen er i Travhallen, følger du veibeskrivelse til Drammen travbane. Obs, innkjøring fra Traverveien v/Uno-X, ikke Buskerudveien.

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag

Uansett om du skal ha skriftlig, praktisk eller muntlig eksamen, er teorien viktig.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål.

Alle hjelpemidler er tillat, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen, bortsett fra tillatte nettressurser. 
Disse er det smart å gjøre seg kjent med i forkant

Retningslinjer fra BFK:
Praktisk tverrfaglig eksamen
Muntlig/ muntlig praktisk eksamen

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen)
                         Elisabet...@bfk.no                  Ragnhild...@bfk.no

 

Datoer for skriftlige eksamener i videregående skoler skoleåret 17/18

 Klage på eksamen? http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Klage/Eksamen/


Publisert 13. september 2012, oppdatert 8. mai 2018.