Eksamen Åssiden vgs

Viktig informasjon til eksamen for elever og privatister.

FØR EKSAMEN MÅ DU LESEEksamensreglement 
Privatister må også lese: Informasjon til privatister (Viken Buskerud)
Det står også mye nyttig her: Ta fag som privatist (Udir)

 

Skriftlig eksamen 

Datoer og opplysninger om alle skriftlige eksamener finner du fordelt på 2 eksamensplaner: Udir og VigoIKS (norsk og matte yrkesfag + programfag)

Resultat på skriftlig eksamen forventes ved skoleslutt (våreksamen) og i begynnelsen av januar (høsteksamen).
Privatister finner sine karakterer på privatistweb og elever som har hatt ny elev-eksamen på høsten, finner karakteren på skolearena og får også brev.

Datoer for eksamen våren 2020:

Resultat av trekk alle eleveksamener kunngjøres på infoskjermer og på ITS (ASVS-ELEVER)

15. mai kl. 09.00: Kunngjøring av trekk skriftlig eksamen.

15. mai kl. 09.30: Info til alle elever som skal ha skriftlig eksamen, både trekk og obligatorisk. Aulaen i bygg A

NB: NY DATO 10.-12. juni kl. 09.00: Studieforberedende  vg1/2/3 + påbygg:  Muntlig/ muntlig-praktisk/ praktisk eksamen. Kunngjøring av trekk 48 timer før eksamen. Forberedelse 24 timer før eksamen.

15. juni kl. 09.00: Yrkesfag: Kunngjøring av trekk fellesfag, muntlig og muntlig-praktisk

17. juni kl. 09.00: Yrkesfag vg1 og vg2: Eksamen muntlig / muntlig-praktisk fellesfag

 

Hvor og når er din eksamen?

Elever: Oversikt legges på ITS (ASVS-ELEVER). Trekkfag annonseres på infoskjerm
De som har meldt seg til ny-eleveksamen (fag fra forrige skoleår) får brev.

Privatister finner opplysninger om sin eksamen på privatistweb.

  • HUSK LEGITIMASJON MED BILDE PÅ EKSAMENSDAGEN 
  • VI HAR VELDIG FÅ PARKERINGSPLASSER, så kjør gjerne sammen eller bruk buss når du skal til oss. 

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål. 
Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her (finnes ikke i alle fag, og kun for skriftlig eksamen)
Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen. 
Disse nettsidene er tilgjengelig under skriftlig og muntlig eksamen, for elever og privatister. Last ned oversikten lokalt på din pc, slik at du har dem tilgjengelige under eksamen og gjør deg kjent med nettsidene i forkant. 

Retningslinjer fra Viken Buskerud: 
Praktisk tverrfaglig eksamen og Muntlig / muntlig-praktisk eksamen 


Eventuell klage på eksamen:
Klageskjema og informasjon om klageadgang: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Klagerett/
Klageskjema sendes til as...@bfk.no. Elever og privatister benytter samme skjema.
Klagefrist er 10 dager fra du er gjort kjent med eller burde gjort deg kjent med karakteren.  

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen) 
                         Elisab...@bfk.no                  Ragnhi...@bfk.no


Publisert 13. september 2012, oppdatert 9. januar 2020.