Velkommen til eksamen ved Åssiden vgs

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Frist oppmelding til NY høsteksamen er 15 september 2018

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN:

- Eksamensreglement

 Hvor skal du møte til eksamen?

Se på privatistweb

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag

Uansett om du skal ha skriftlig, praktisk eller muntlig eksamen, er teorien viktig.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål.

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen, bortsett fra tillatte nettressurser. (Skriftlig eksamen) 
Disse er det smart å gjøre seg kjent med i forkant

Retningslinjer fra BFK:
Praktisk tverrfaglig eksamen
Muntlig/ muntlig praktisk eksamen

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen)
                         Elisabet...@bfk.no                  Ragnhild...@bfk.no

 

Datoer for skriftlige eksamener i videregående skoler skoleåret 17/18

 Klage på eksamen? http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Klage/Eksamen/


Publisert 13. september 2012, oppdatert 18. juni 2018.