Eksamen Åssiden vgs

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Datoer for skriftlig eksamen:

Datoer for skriftlig eksamen våren 2019 finner du her.

Muntlig eksamen: 
15. mai kl 09.00: Kunngjøring av trekk til skriftlig eksamen
5.- 6. og 7. juni : Muntlig/muntlig-praktisk eksamen Stud. forb. 
17. juni kl 09.00: Kunngjøring av trekk muntlig/muntlig-praktisk YF
19. juni: Muntlig / muntlig-praktisk eksamen YF

 

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN

- Eksamensreglement     
Privatister: Informasjon til privatister 

 

Hvor og når er din eksamen?

Privatister finner opplysninger om sin eksamen på privatistweb
Elever som skal ha eksamen (fag fra forrige skoleår) får brev. Oversikt finnes på ITS 

  • HUSK LEGITIMASJON MED BILDE PÅ EKSAMENSDAGEN 
  • Vi har dessverre få parkeringsplasser, så kjør gjerne sammen eller bruk buss når du skal til oss 

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag

Uansett om du skal ha skriftlig, praktisk eller muntlig eksamen, er teorien viktig. 
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA o
g der er emnene delt inn etter kompetansemål. 

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen, bortsett fra tillatte nettressurser. (Skriftlig og muntlig eksamen) Disse er det smart å gjøre seg kjent med i forkant. 

   

Retningslinjer fra BFK: 
Praktisk tverrfaglig eksamen  og    Muntlig / muntlig-praktisk eksamen 

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen) 
                         Elisabet...@bfk.no                  Ragnhild...@bfk.no

 

Eventuell klage på eksamenskarakter sendes til as...@bfk.no.

Elever og privatister benytter samme skjema: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Klagerett/


Publisert 13. september 2012, oppdatert 17. januar 2019.