Eksamen Åssiden vgs

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Datoer for skriftlig eksamen høst 2018:

Datoer for skriftlig eksamen høsten 2018 og våren 2019 finner du her.

 

Eksamensplan for høsten 2018

 

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN

- Eksamensreglement     
Privatister: Informasjon til privatister 

Hvor og når er din eksamen?

Privatister finner opplysninger om sin eksamen på privatistweb
Elever som skal ha høsteksamen (fag fra forrige skoleår) får brev. Oversikt finnes på ITS 

  • HUSK LEGITIMASJON MED BILDE PÅ EKSAMENSDAGEN 
  • Vi har dessverre få parkeringsplasser, så kjør gjerne sammen eller bruk buss når du skal til oss 

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag

Uansett om du skal ha skriftlig, praktisk eller muntlig eksamen, er teorien viktig. 
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA o
g der er emnene delt inn etter kompetansemål. 

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen, bortsett fra tillatte nettressurser. (Skriftlig og muntlig eksamen) Disse er det smart å gjøre seg kjent med i forkant. 

   

Retningslinjer fra BFK: 
Praktisk tverrfaglig eksamen  og    Muntlig / muntlig-praktisk eksamen 

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen) 
                         Elisabet...@bfk.no                  Ragnhild...@bfk.no

 


Publisert 13. september 2012, oppdatert 7. november 2018.