Eksamen Åssiden vgs

Viktig informasjon til eksamen for elever og privatister.

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN

Eksamensreglement

Privatister må også lese: 
Les BFK- Informasjon til privatister  og Udir- Ta fag som privatist


EKSAMENSPLAN Høst 2019

Skriftlig eksamen høst 2019

Datoer og opplysninger om alle skriftlige eksamen finner du fordelt på 2 eksamensplaner: Udir og VigoIKS (norsk og matte yrkesfag + programfag)

 

Datoer for eksamen våren 2020:

Resultat av trekk alle eksamener kunngjøres på infoskjermer og på ITS (ASVS-ELEVER)
Datoer for skriftlig eksamen våren 2020: Udir og VigoIKS (norsk og matte yrkesfag + programfag)

15. mai kl. 09.00: Kunngjøring av trekk skriftlig eksamen.

15. mai kl. 09.30: Info til alle elever som skal ha skriftlig eksamen, både trekk og obligatorisk. Aulaen i bygg A

9.-11. juni kl. 09.00: Studieforberedende  vg1/2/3 + påbygg:  Muntlig/muntlig-praktisk eksamen. Kunngjøring av trekk 48 timer før eksamen.

15. juni kl. 09.00: Yrkesfag: Kunngjøring av trekk fellesfag, muntlig og muntlig-praktisk

17. juni kl. 09.00: Yrkesfag vg1 og vg2: Eksamen muntlig / muntlig-praktisk fellesfag

 

Hvor og når er din eksamen?

Elever: Oversikt legges på ITS (ASVS-ELEVER). Trekkfag annonseres på infoskjerm
De som skal ha ny-eleveksamen (fag fra forrige skoleår) får brev.

Privatister finner opplysninger om sin eksamen på privatistweb.

  • HUSK LEGITIMASJON MED BILDE PÅ EKSAMENSDAGEN 
  • VI HAR VELDIG FÅ PARKERINGSPLASSER, så kjør gjerne sammen eller bruk buss når du skal til oss. 

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål. 
Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du HER (finnes ikke i alle fag, og kun for skriftlig eksamen)
Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen. 
Disse nettsidene er åpne under skriftlig og muntlig eksamen, for elever og privatister. Last ned oversikten lokalt på din pc, slik at du har dem tilgjengelige under eksamen og gjør deg kjent med nettsidene i forkant. 

Retningslinjer fra BFK: 
Praktisk tverrfaglig eksamen  og    Muntlig / muntlig-praktisk eksamen 

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen) 
                         Elisabet...@bfk.no                  Ragnhild...@bfk.no

 

Eventuell klage på eksamenskarakter sendes til as...@bfk.no.

Elever og privatister benytter samme skjema: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Klagerett/


Publisert 13. september 2012, oppdatert 11. november 2019.