Velkommen til eksamen ved Åssiden vgs

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Datoer for skriftlig eksamen høst 2018:

Udir 

Vigoiks 

 

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN:

- Eksamensreglement

 

Hvor skal du møte til eksamen?

Se på privatistweb

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag.

Uansett om du skal ha skriftlig, praktisk eller muntlig eksamen, er teorien viktig.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål.

Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen, bortsett fra tillatte nettressurser. (Skriftlig eksamen) 
Disse er det smart å gjøre seg kjent med i forkant.

Retningslinjer fra BFK:
Praktisk tverrfaglig eksamen
Muntlig/ muntlig praktisk eksamen

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen)
                         Elisabet...@bfk.no                  Ragnhild...@bfk.no

 

Datoer for skriftlig eksamen vår 2019:

Udir

Vigoiks

 

 Klage på eksamen? http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Klage/Eksamen/


Publisert 13. september 2012, oppdatert 30. august 2018.