Eksamen

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Velkommen til høsteksamen ved Åssiden vgs

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN:

- Info til elever om EKSAMEN

- Eksamensreglement

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?
Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag og mye annet nyttig om eksamen :)

Uansett om du skal ha skriftlig, praktisk eller muntlig eksamen, er teorien viktig.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål.

Internett er sperret i eksamenslokalet, men utvalgte nettadressene er tilgjengelige under skriftlig eksamen.  Disse er det smart å gjøre seg kjent med i forkant

Retningslinjer fra BFK:
Praktisk tverrfaglig eksamen
Muntlig/ muntlig praktisk eksamen

  

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger eller Ragnhild Stampe Nilsen
               Elisabet...@bfk.no     Ragnhild...@bfk.no

 

Datoer for eksamener i videregående skoler skoleåret 17/18


Publisert 13. september 2012, oppdatert 13. mars 2018.