Eksamen Åssiden vgs

Viktig informasjon til eksamen for elever og privatister.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

DETTE MÅ DU LESE FØR EKSAMEN

Eksamensreglement

Privatister må også lese: 
Les BFK- Informasjon til privatister  og Udir- Ta fag som privatistDATOER EKSAMEN VÅREN 2019

Datoer for skriftlig eksamen våren 2019 finner du fordelt på 2 eksamensplaner: Udir og VigoIKS (norsk og matte yrkesfag + programfag)

Datoer for trekk 2019:

15. mai kl. 09.00: Kunngjøring av trekk til skriftlig eksamen på infoskjerm i hver avdeling og på ITS: ASVS-ELEVER

15. mai kl. 09.30: Info til de elevene som skal ha skriftlig eksamen, både trekk og obligatoriskAulaen i bygg A

3.-5. juni kl. 09.00: Studieforberedende vg1/2/3 og påbygg:  Kunngjøring av trekk muntlig / muntlig-praktisk 48 timer før eksamen

5.-7. juni kl. 09.00: Studieforberedende  vg1/2/3 og påbygg:  Muntlig/muntlig-praktisk eksamen 1

7. juni kl. 09.00: Yrkesfag: Kunngjøring av trekk fellesfag, muntlig / muntlig-praktisk 48 timer før eksamen

19. juni kl. 09.00: Yrkesfag (vg1/2): Eksamen muntlig / muntlig-praktisk fellesfagHvor og når er din eksamen?

Elever: Oversikt legges på ITS (ASVS-ELEVER). Trekkfag annonseres på infoskjerm
De som skal ha ny-eleveksamen (fag fra forrige skoleår) får brev.

Privatister finner opplysninger om sin eksamen på privatistweb.

  • HUSK LEGITIMASJON MED BILDE PÅ EKSAMENSDAGEN 
  • VI HAR VELDIG FÅ PARKERINGSPLASSER, så kjør gjerne sammen eller bruk buss når du skal til oss. 

 

Hva skal jeg forberede meg på før eksamen?

Eksamensoppgaven er laget etter kompetansemålene i lærerplanen. Her finner du læreplanen for ditt fag.
I tillegg til lærebøker for faget og egne notater, finner du lærestoff til mange fag på NDLA og der er emnene delt inn etter kompetansemål. 
Alle hjelpemidler er tillatt, men det er ikke anledning til å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon under eksamen. 
Disse nettadressene er åpne under skriftlig og muntlig eksamen, for elever og privatister. Gjør deg kjent med disse i forkant. 

 

Retningslinjer fra BFK: 
Praktisk tverrfaglig eksamen  og    Muntlig / muntlig-praktisk eksamen 

 

Har du spørsmål om eksamen?

Ta kontakt med Elisabeth Wiiger (eleveksamen) eller Ragnhild Stampe Nilsen (privatisteksamen) 
                         Elisabet...@bfk.no                  Ragnhild...@bfk.no

 

Eventuell klage på eksamenskarakter sendes til as...@bfk.no.

Elever og privatister benytter samme skjema: http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Utdanning/Privatist/Klagerett/


Publisert 13. september 2012, oppdatert 15. mars 2019.