Elever og foresatte

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Foreldre er en viktig ressurs for ungdom i videregående skole. Her skal du finne relevant informasjon om skolen og om elevenes plikter og rettigheter. 


Publisert 15. august 2012, oppdatert 11. juni 2018.