Bilde av Marianne Brekke

Kontaktlærer og faglærer i engelsk, tysk og religion

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Gol vidaregåande skule
 
Gol vgs - Filologseksjon
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
+4731003236
E-post
Marianne...@bfk.no